Data publikacji:
04.04.2023
Typ zamówienia:
poniżej 130000 zł
Rodzaj procedury:
ustawy nie stosuje się
Rodzaj zamówienia:
dostawy
Zamawiający:
Rejon Dróg Wojewódzkich w Krakowie z siedzibą w Zabierzowie
ul. Spokojna 1A
32-080 Zabierzów
tel. (012) 285-51-26, fax 285-51-98
Przedmiot zamówienia:
Dostawa bitumicznej masy zalewowej do szczelin i dylatacji.
Numer postępowania / zamówienia:
RDWK-UNSS/12/2023
Wadium:
Nie dotyczy
Ogłoszenie / Zaproszenie:
  • zapytanie ofertowe
  • zał. nr 1 - formularz oferty
Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ) / Opis potrzeb i wymagań (OPW):
  • opz -do masy zalewowej
  • zal nr 1.1 - formularz wyceny ofertowej
Termin składania ofert / wniosków

Kanał komunikacji z Zamawiającym
(zgodnie z zasadami określonymi w SWZ / OPW):
12.04.2023godz.10:00.
Informacje o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia oraz złożonych w postępowaniu i otwartych ofertach / wnioskach:
  • protokół ofertowy
Rozstrzygnięcie postępowania:
  • zawiadomienie o wyborze oferty
J. Kądzioła