Data publikacji:
15.05.2023
Typ zamówienia:
przetargi ofertowe
Rodzaj procedury:
przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia:
usługi
Jednostka organizacyjna ZDW:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56
30-085 Kraków
tel. (12) 44-65-701
fax. (12) 44-65-702
Przedmiot ogłoszenia:
„Najem pomieszczeń w budynku nr 2 przy ul. Głowackiego 56 w Krakowie”
Numer postępowania / zamówienia:
ZDW/DU-3-221/4/2023
Wadium:
-
Ogłoszenie / Zaproszenie:
  • ogłoszenie o przetargu
Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ) / Opis potrzeb i wymagań (OPW):
  • materiały przetargowe
  • załącznik graficzny - nr 1 a
  • załącznik graficzny - nr 1 b
  • załącznik graficzny - nr 1 c
  • wzór oferty - zał. nr 2
  • oświadczenie oferenta - zał. nr 3
  • projekt umowy - zał. nr 4
  • deklaracja zawarcia umowy ubezpieczenia - zał. nr 5
Termin składania ofert / wniosków

Kanał komunikacji z Zamawiającym
(zgodnie z zasadami określonymi w SWZ / OPW):
do 25.05.2023r. o godz. 12:00
M. Trela