Data publikacji:
01.09.2023
Typ zamówienia:
przetargi ofertowe
Rodzaj procedury:
przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia:
usługi
Jednostka organizacyjna ZDW:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56
30-085 Kraków
tel. (12) 44-65-701
fax. (12) 44-65-702
Przedmiot ogłoszenia:
Najem pokoi biurowych i pomieszczeń w budynku administracyjnym w Nowym Sączu, ul. Kilińskiego 70, z podziałem na zadania
Numer postępowania / zamówienia:
ZDW-DU-3-221/7/2023
Wadium:
-
Ogłoszenie / Zaproszenie:
  • ogłoszenie o przetargu
Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ) / Opis potrzeb i wymagań (OPW):
  • materiały przetargowe
  • deklaracja zawarcia umowy oc
  • oświadczenie
  • wzór oferty
  • projekt umowy
  • zalącznik nr 1 rzut i piętra
Termin składania ofert / wniosków

Kanał komunikacji z Zamawiającym
(zgodnie z zasadami określonymi w SWZ / OPW):
Termin składania ofert upływa w dniu 5.09.2023r. o godz. 12:00
Rozstrzygnięcie postępowania:
  • protokół z przetargu
M. Trela