Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA!
ZMIANA ZASAD DOSTĘPU DO SERWERA FTP – komunikat z dnia 22.04.2021 r.

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Data publikacji:
24.07.2009
Typ zamówienia:
poniżej progów unijnych
Rodzaj procedury:
przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia:
dostawy
Zamawiający:
Rejon Dróg Wojewódzkich w Nowym Sączu
ul. Kilińskiego 70
33-300 Nowy Sącz
tel. (018) 443-58-60, fax 444-20-54
Przedmiot zamówienia:
„Dostawa rur stalowych do znaków dla RDW w Nowym Sączu, z podziałem na 2 zadania”
Numer postępowania / zamówienia:
RDW.NS/ZP-08-VII/2009
Wadium:
0,00 PLN
Pełna treść ogłoszenia / Zaproszenie do składania ofert:
Rozstrzygnięcie postępowania:
Umowa:
NUMER UMOWY: 62/2009/RDW-NS
DATA ZAWARCIA UMOWY: 02 września 2009r.
Strony umowy:
ZAMAWIAJĄCY: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie - Rejon Dróg Wojewódzkich w Nowym Sączu, 33-300 Nowy Sącz, ul. Kilińskiego 70.
WYKONAWCA: „WIMED” Oznakowanie Dróg Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Tarnowska 48, 33-170 Tuchów.
PRZEDMIOT UMOWY: „Dostawa rur stalowych do znaków dla RDW w Nowym Sączu, z podziałem na 2 zadania” - dot. zad. nr 1 - dostawa na Obwód Drogowy w Starym Sączu ul. Źródlana 24 w ilości 1 400mb.
NUMER UMOWY: 63/2009/RDW-NS
DATA ZAWARCIA UMOWY: 02 września 2009r.
Strony umowy:
ZAMAWIAJĄCY: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie - Rejon Dróg Wojewódzkich w Nowym Sączu, 33-300 Nowy Sącz, ul. Kilińskiego 70.
WYKONAWCA: „WIMED” Oznakowanie Dróg Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Tarnowska 48, 33-170 Tuchów.
PRZEDMIOT UMOWY: „Dostawa rur stalowych do znaków dla RDW w Nowym Sączu, z podziałem na 2 zadania” - dot. zad. nr 2 - dostawa na Obwód Drogowy w Lasku nr 52a k/Nowego Targu w ilości 504mb.
Oryginały umów znajdują się w Rejonie Dróg Wojewódzkich w Nowym Sączu ul. Kilińskiego 70 – Zamówienia Publiczne.
Pełna treść umów do wglądu w Rejonie Dróg Wojewódzkich w Nowym Sączu ul. Kilińskiego 70 – Zamówienia Publiczne.