Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA!
ZMIANA ZASAD DOSTĘPU DO SERWERA FTP – komunikat z dnia 22.04.2021 r.

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Znaleziono wyników: 5401
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
1 sprawy wewnętrzne DI-6 Wykonanie monitoringu porealizacyjnego w zakresie wpływu... usługi
2 sprawy wewnętrzne DU-5 Naprawy pogwarancyjne systemu MKA – automaty biletowe i terminale... usługi
3 sprawy wewnętrzne DN-10 Archiwizacja dokumentów do archiwum zakładowego ZDW w Krakowie wraz... usługi
4 sprawy wewnętrzne RDWM Wykonanie awaryjnego koszenia poboczy w ciągu DW 964, 968 i DW... usługi
5 sprawy wewnętrzne RDWM Awaryjne oczyszczenie przepustu pod DW 968 w m. Kasinka Mała usługi
6 sprawy wewnętrzne DU-1 Wykonanie ekspertyzy stanu technicznego mostu na potoku Muszynka w... usługi
7 RDWT-271-2-24/22 Wykonanie awaryjnego koszenia w ciągu DW 768, 964, 975, 980 na... usługi
8 sprawy wewnętrzne DN-3 Przygotowanie opinii w zakresie analizy zgodności procedury... usługi
9 sprawy wewnętrzne DU-3 Projekt informacji wizualnej na elewacji budynku ZDW w Krakowie usługi
10 ZDW-DN-4-271-91/22 Realizacja projektów z BO! Małopolska – edycja V: Budowa chodnika w... roboty budowlane
11 ZDW-DN-4-271-84/22 Nadzór inwestorski dla inwestycji pn. Obwodnica Szczurowej usługi
12 sprawy wewnętrzne RDWNS Wynajem koparki i dostarczenie masy ziemno-skalnej DW 971 m... usługi
13 sprawy wewnętrzne DU-3 Urządzenie terenów zielonych na terenie Zarządu Dróg Wojewódzkich w... usługi
14 sprawy wewnętrzne RDWT Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z Obwodu Drogowego w... usługi
15 sprawy wewnętrzne RDWT Świadczenie usług medycznych z zakresu medycyny pracy dla... usługi
Strona 1 z 361