Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA!
ZMIANA ZASAD DOSTĘPU DO SERWERA FTP – komunikat z dnia 22.04.2021 r.

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Znaleziono wyników: 14
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
1 ZDW-DN-4-271-96/22 Modernizacja odcinków dróg wojewódzkich i obiektów mostowych –... roboty budowlane
2 ZDW-DN-4-271-95/22 Nadzór inwestorski dla inwestycji pn. Rozbudowa DW 964 na terenie... usługi
3 ZDW-DN-4-271-92/22 Budowa ciągu pieszo-rowerowego od skrzyżowania DW 791 z DP 1079K w... usługi
4 ZDW-DN-4-271-93/22 Nadzór inwestorski dla inwestycji pn. Obwodnica Szczurowej usługi
5 ZDW-DN-4-271-86/22 Interwencyjne usuwanie pojawiających się na skutek zdarzeń drogowych... usługi
6 ZDW-DN-4-271-90/22 Remont wiaty garażowej na terenie siedziby ZDW Kraków (ul... roboty budowlane
7 ZDW-DN-4-271-87/22 Rozbudowa / przebudowa skrzyżowania DW 981 z DP 1567 K w m... usługi
8 ZDW-DN-4-271-83/22 Wprowadzenie elementów uspokojenia ruchu – przebudowa skrzyżowania... roboty budowlane
9 ZDW-DN-4-271-18/22 Nadzór inwestorski dla inwestycji pn. Obwodnica Wolbromia – etap III usługi
10 ZDW-DN-4-271-85/22 Budowa zatoki autobusowej przy DW 980 w m. Rzepiennik Biskupi roboty budowlane
11 ZDW-DN-4-271-80/22 Modernizacja dachu budynku biurowego – siedziba RDW Nowy Sącz (ul... roboty budowlane
12 ZDW-DN-4-271-77/22 Uzyskanie pozwoleń w zakresie usług wodnych, tj. wprowadzania wód... usługi
13 ZDW-DN-4-271-78/22 Modernizacja odcinków dróg wojewódzkich i obiektów mostowych –... roboty budowlane
14 ZDW-DN-4-271-13/22 Nadzór inwestorski dla inwestycji pn. Zachodnia Obwodnica Zielonek –... usługi
Strona 1 z 1