Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA!
ZMIANA ZASAD DOSTĘPU DO SERWERA FTP – komunikat z dnia 22.04.2021 r.

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Znaleziono wyników: 2037
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
1 ZDW-DN-4-271-114/22 Odtworzenie i umocnienie skarpy korpusu DW 971 roboty budowlane
2 ZDW-DN-4-271-109/22 Roboty naprawcze na obiektach inżynierskich w ciągu dróg... roboty budowlane
3 ZDW-DN-4-271-105/22 Modernizacja odcinków dróg wojewódzkich i obiektów mostowych –... roboty budowlane
4 ZDW-DN-4-271-102/22 Roboty naprawcze na drogach wojewódzkich administrowanych przez RDW... roboty budowlane
5 ZDW-DN-4-271-101/22 Remonty nawierzchni dróg wojewódzkich na terenie RDW Tarnów – z... roboty budowlane
6 ZDW-DN-4-271-98/22 Przebudowa DW 781 w m. Chrzanów (ul. Szpitalna) z zastosowaniem... roboty budowlane
7 ZDW-DN-4-271-97/22 Nadzór inwestorski dla inwestycji pn. Budowa zintegrowanej sieci... usługi
8 ZDW-DN-4-271-96/22 Modernizacja odcinków dróg wojewódzkich i obiektów mostowych –... roboty budowlane
9 ZDW-DN-4-271-95/22 Nadzór inwestorski dla inwestycji pn. Rozbudowa DW 964 na terenie... usługi
10 ZDW-DN-4-271-92/22 Budowa ciągu pieszo-rowerowego od skrzyżowania DW 791 z DP 1079K w... usługi
11 ZDW-DN-4-271-93/22 Nadzór inwestorski dla inwestycji pn. Obwodnica Szczurowej usługi
12 ZDW-DN-4-271-86/22 Interwencyjne usuwanie pojawiających się na skutek zdarzeń drogowych... usługi
13 ZDW-DN-4-271-90/22 Remont wiaty garażowej na terenie siedziby ZDW Kraków (ul... roboty budowlane
14 ZDW-DN-4-271-91/22 Realizacja projektów z BO! Małopolska – edycja V: Budowa chodnika w... roboty budowlane
15 ZDW-DN-4-271-87/22 Rozbudowa / przebudowa skrzyżowania DW 981 z DP 1567 K w m... usługi
Strona 1 z 136