Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA!
ZMIANA ZASAD DOSTĘPU DO SERWERA FTP – komunikat z dnia 22.04.2021 r.

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Znaleziono wyników: 2052
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
1 ZDW-DN-4-271-132/22 Dostawa papieru oraz materiałów eksploatacyjnych do drukarek,... dostawy
2 ZDW-DN-4-271-129/22 Przebudowa DW 781 w m. Chrzanów (ul. Szpitalna) z zastosowaniem... roboty budowlane
3 ZDW-DN-4-271-125/22 Wprowadzenie elementów uspokojenia ruchu – przebudowa skrzyżowania... roboty budowlane
4 ZDW-DN-4-271-131/22 Dostawa samochodów osobowych dostawy
5 ZDW-DN-4-271-124/22 Wymiana terminali płatniczych w mobilnych automatach biletowych... dostawy
6 ZDW-DN-4-271-126/22 Dostawa samochodów osobowych dostawy
7 ZDW-DN-4-271-115/22 Pełnienie dyżurów przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich... usługi
8 ZDW-DN-4-271-117/22 Zapewnienie bezpieczeństwa funkcjonowania systemu centralnego... usługi
9 ZDW-DN-4-271-116/22 Dostawa minikoparek wraz z przyczepami typu laweta do ich przewożenia dostawy
10 ZDW-DN-4-271-114/22 Odtworzenie i umocnienie skarpy korpusu DW 971 roboty budowlane
11 ZDW-DN-4-271-110/22 Usługi utrzymania czystości i porządku w obiektach Zarządu Dróg... usługi
12 ZDW-DN-4-271-106/22 Budowa ciągu pieszo-rowerowego od skrzyżowania DW 791 z DP 1079K w... usługi
13 ZDW-DN-4-271-112/22 Likwidacja uszkodzeń i deformacji nawierzchni DW 971 roboty budowlane
14 ZDW-DN-4-271-107/22 Dostawa samochodów osobowych dostawy
15 ZDW-DN-4-271-109/22 Roboty naprawcze na obiektach inżynierskich w ciągu dróg... roboty budowlane
Strona 1 z 137