Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA!
ZMIANA ZASAD DOSTĘPU DO SERWERA FTP – komunikat z dnia 22.04.2021 r.

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Znaleziono wyników: 2112
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
76 ZDW-DN-4-271-108/22 Modernizacja odcinków dróg wojewódzkich i obiektów mostowych –... roboty budowlane
77 ZDW-DN-4-271-105/22 Modernizacja odcinków dróg wojewódzkich i obiektów mostowych –... roboty budowlane
78 ZDW-DN-4-271-103/22 Budowa chodnika w ciągu DW 953 w m. Grabie i m. Sosnowice –... usługi
79 ZDW-DN-4-271-102/22 Roboty naprawcze na drogach wojewódzkich administrowanych przez RDW... roboty budowlane
80 ZDW-DN-4-271-101/22 Remonty nawierzchni dróg wojewódzkich na terenie RDW Tarnów – z... roboty budowlane
81 ZDW-DN-4-271-98/22 Przebudowa DW 781 w m. Chrzanów (ul. Szpitalna) z zastosowaniem... roboty budowlane
82 ZDW-DN-4-271-97/22 Nadzór inwestorski dla inwestycji pn. Budowa zintegrowanej sieci... usługi
83 ZDW-DN-4-271-96/22 Modernizacja odcinków dróg wojewódzkich i obiektów mostowych –... roboty budowlane
84 ZDW-DN-4-271-95/22 Nadzór inwestorski dla inwestycji pn. Rozbudowa DW 964 na terenie... usługi
85 ZDW-DN-4-271-92/22 Budowa ciągu pieszo-rowerowego od skrzyżowania DW 791 z DP 1079K w... usługi
86 ZDW-DN-4-271-93/22 Nadzór inwestorski dla inwestycji pn. Obwodnica Szczurowej usługi
87 ZDW-DN-4-271-86/22 Interwencyjne usuwanie pojawiających się na skutek zdarzeń drogowych... usługi
88 ZDW-DN-4-271-90/22 Remont wiaty garażowej na terenie siedziby ZDW Kraków (ul... roboty budowlane
89 ZDW-DN-4-271-91/22 Realizacja projektów z BO! Małopolska – edycja V: Budowa chodnika w... roboty budowlane
90 ZDW-DN-4-271-87/22 Rozbudowa / przebudowa skrzyżowania DW 981 z DP 1567 K w m... usługi
Strona 6 z 141