Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA!
ZMIANA ZASAD DOSTĘPU DO SERWERA FTP – komunikat z dnia 22.04.2021 r.

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Data publikacji:
31.10.2022
Typ zamówienia:
poniżej progów unijnych
Rodzaj procedury:
tryb podstawowy – wariant 1
Rodzaj zamówienia:
usługi
Zamawiający:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56
30-085 Kraków
tel. (12) 44-65-701
fax. (12) 44-65-702
Przedmiot zamówienia:
Usługi utrzymania czystości i porządku w obiektach Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie – z podziałem na części
Numer postępowania / zamówienia:
ZDW-DN-4-271-110/22
Wadium:
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
Ogłoszenie / Zaproszenie:
Termin składania ofert / wniosków

Kanał komunikacji z Zamawiającym
(zgodnie z zasadami określonymi w SWZ / OPW):
14.11.2022 r. godz. 10:00

środki komunikacji elektronicznej:
1) system miniPortal:
https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/9cdc3c77-69d9-47e0-a7ad-962766e97e73
(składanie ofert i dokumentów załączanych do ofert)
2) poczta e-mail:
postepowanie110.22@zdw.krakow.pl
(pozostała korespondencja)
Informacje o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia oraz złożonych w postępowaniu i otwartych ofertach / wnioskach:
Umowa:
Numer umowy: 426/2022/ZDW
Data zawarcia umowy: 21.12.2022 r.
PRZEDMIOT UMOWY: Usługi utrzymania czystości i porządku w obiektach Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie - z podziałem na części: Część nr 1 - siedziba RDW Kraków
ZAMAWIAJĄCY: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków
WYKONAWCA: FRONTIDA Sp. z o.o. ul. Praska 62/18, 30-322 Kraków
Oryginał umowy znajduje się w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych
Pełna treść umowy do wglądu w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych

Numer umowy: 427/2022/ZDW
Data zawarcia umowy: 21.12.2022 r.
PRZEDMIOT UMOWY: Usługi utrzymania czystości i porządku w obiektach Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie - z podziałem na części: Część nr 2 - siedziba RDW Jakubowice
ZAMAWIAJĄCY: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków
WYKONAWCA: FRONTIDA Sp. z o.o. ul. Praska 62/18, 30-322 Kraków
Oryginał umowy znajduje się w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych
Pełna treść umowy do wglądu w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych

Numer umowy: 428/2022/ZDW
Data zawarcia umowy: 21.12.2022 r.
PRZEDMIOT UMOWY: Usługi utrzymania czystości i porządku w obiektach Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie - z podziałem na części: Część nr 3 - siedziba RDW Myślenice
ZAMAWIAJĄCY: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków
WYKONAWCA: FRONTIDA Sp. z o.o. ul. Praska 62/18, 30-322 Kraków
Oryginał umowy znajduje się w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych
Pełna treść umowy do wglądu w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych

Numer umowy: 429/2022/ZDW
Data zawarcia umowy: 21.12.2022 r.
PRZEDMIOT UMOWY: Usługi utrzymania czystości i porządku w obiektach Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie - z podziałem na części: Część nr 4 - siedziba RDW Tarnów
ZAMAWIAJĄCY: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków
WYKONAWCA: FRONTIDA Sp. z o.o. ul. Praska 62/18, 30-322 Kraków
Oryginał umowy znajduje się w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych
Pełna treść umowy do wglądu w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych

Numer umowy: 430/2022/ZDW
Data zawarcia umowy: 21.12.2022 r.
PRZEDMIOT UMOWY: Usługi utrzymania czystości i porządku w obiektach Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie - z podziałem na części: Część nr 5 - siedziba RDW Nowy Sącz
ZAMAWIAJĄCY: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków
WYKONAWCA: AGRISFERA Bartłomiej Zygmunt, Rynek 3, 33-300 Nowy Sącz
Oryginał umowy znajduje się w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych
Pełna treść umowy do wglądu w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych