Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA!
ZMIANA ZASAD DOSTĘPU DO SERWERA FTP – komunikat z dnia 22.04.2021 r.

kliknij aby zobaczyć szczegóły

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie niniejszym ogłasza KONKURS na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej zagospodarowania 5 rond w ciągu dróg wojewódzkich na terenie województwa małopolskiego pod nazwą „MAŁOPOLSKIE RONDA INSPIRACJI”.

Termin składania Prac Konkursowych w niniejszym Konkursie upływa w dniu 31 maja 2017 r. godz. 12:00.

Szczegółowe zasady i tryb postępowania na gruncie niniejszego Konkursu określa REGULAMIN KONKURSU, który wraz z załącznikami udostępniony jest poniżej.


REGULAMIN KONKURSU - Malopolskie Ronda Inspiracji.pdf


zal nr 1 - wzor pokwitowania zlozenia pracy konkursowej.pdf


zal nr 2 - karta zgloszenia do konkursu.pdf


zal nr 3 - oswiadczenie ws. danych osobowych.pdf


zal nr 4 - oswiadczenie ws. praw autorskich.pdf


zal nr 5a (rondo DW 774).pdf


zal nr 5b (rondo DW 966 i 965).pdf


zal nr 5c (rondo DW 975).pdf


zal nr 5d (rondo DW 960).pdf


zal nr 5e (rondo DW 776).pdf


zal nr 6 lokalizacja rond.pdf


zal nr 7 - wzor umowy.pdf

 

Niniejszy Konkurs został objęty patronatem medialnym przez miesięcznik Architektura & Biznes

 

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie niniejszym zamieszcza odpowiedzi na złożone pytania dotyczące treści Regulaminu Konkursu – plik poniżej.


pismo - odpowiedzi na pytania do tresci Regulaminu Konkursu (24.04.2017 r.).pdf

 

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie niniejszym zamieszcza odpowiedzi na złożone pytania dotyczące treści Regulaminu Konkursu – pliki poniżej.


pismo - odpowiedzi na pytania do tresci Regulaminu Konkursu (04.05.2017r.).pdf


zal nr 5e (rondo DW 776) 04.05.2017r.pdf


zal nr 6 lokalizacja rond - uzupełnienie 04.05.2017r.pdf

 

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie niniejszym zamieszcza odpowiedzi na złożone pytania dotyczące treści Regulaminu Konkursu – pliki poniżej.


pismo - odpowiedzi na pytania do tresci Regulaminu Konkursu (08.05.2017r.).pdf

 

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie niniejszym informuje o zakończeniu Konkursu - zawiadomienie poniżej


informacja o zakonczeniu Konkursu.pdf