Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA!
ZMIANA ZASAD DOSTĘPU DO SERWERA FTP – komunikat z dnia 22.04.2021 r.

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Znaleziono wyników: 12
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
1 RDWK-271-2-28/2022 Remont miejsc do ważenia pojazdów DW780 w m.Alwernia. roboty budowlane
2 ZDW-DU-3-271-ZMW/23/2022 „Remont miejsc postojowych na terenie nieruchomości w Nowym Sączu... roboty budowlane
3 ZDW-DU-3-271-ZMW/22/2022 „Prace remontowe na terenie nieruchomości w Nowym Sączu przy ul... roboty budowlane
4 sprawy wewnętrzne RDWT Wykonanie awaryjnego koszenia poboczy w ciągu DW 768, 964, 975, 980... usługi
5 sprawy wewnętrzne DI-2 Zabezpieczenie osuwiska nr 76733 wraz z odbudową DW nr 993 odc. 060... usługi
6 sprawy wewnętrzne RDWJ Odbiór i utylizacja opon zebranych z pasa drogowego Zarządu Dróg... dostawy
7 RDWNS-271-2-55/22 „Zakup i dostawa odzieży (kurtek zimowych) dla pracowników” dostawy
8 ZDW-DU-3-271-ZMW/21/2022 „Prace remontowe na terenie nieruchomości w Nowym Sączu przy ul... roboty budowlane
9 ZDW-DU-3-271-ZMW/12/2022 „Prace remontowe na terenie nieruchomości w Nowym Sączu przy ul... roboty budowlane
10 ZDW-DU-3-271-ZMW/19/2022 „Urządzenie terenów zielonych na terenie Zarządu Dróg Wojewódzkich w... usługi
11 ZDW-DU-3-271-ZMW/10/2022 Wykonanie aktualizacji instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla... usługi
12 ZDW-DU-3-271-ZMW/7/2022 „Roboty w zakresie kształtowania terenu ZDW w Krakowie przy ul... roboty budowlane
Strona 1 z 1