Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA!
ZMIANA ZASAD DOSTĘPU DO SERWERA FTP – komunikat z dnia 22.04.2021 r.

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Znaleziono wyników: 2123
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
16 ZDW-DN-4-271-70/23 Modernizacja odcinków dróg wojewódzkich i obiektów mostowych –... roboty budowlane
17 ZDW-DN-4-271-71/23 Nadzór inwestorski dla inwestycji pn. Rozbudowa DW 949 w m. Osiek usługi
18 ZDW-DN-4-271-66/23 Montaż punktowych elementów odblaskowych wielokierunkowych szklanych... roboty budowlane
19 ZDW-DN-4-271-58/23 Dostawa rur stalowych ocynkowanych dla Zarządu dróg Wojewódzkich w... dostawy
20 ZDW-DN-4-271-57/23 Opracowanie, wdrożenie i uruchomienie zmian w systemie MKA... usługi
21 ZDW-DN-4-271-56/23 Przebudowa / rozbudowa DW 949 w m. Polanka Wielka wraz z przebudową... usługi
22 ZDW-DN-4-271-65/23 Przebudowa / rozbudowa DW 964 w m. Strzelce Małe – opracowanie... usługi
23 ZDW-DN-4-271-61/23 Rozbudowa skrzyżowania DW 964 z DP 2034K i 2022K w m. Rożnowa –... usługi
24 ZDW-DN-4-271-62/23 Modernizacja odcinków dróg wojewódzkich i obiektów mostowych –... roboty budowlane
25 ZDW-DN-4-271-64/23 Modernizacja odcinków dróg wojewódzkich i obiektów mostowych –... roboty budowlane
26 ZDW-DN-4-271-59/23 Modernizacja odcinków dróg wojewódzkich i obiektów mostowych –... roboty budowlane
27 ZDW-DN-4-271-63/23 Modernizacja odcinków dróg wojewódzkich i obiektów mostowych –... roboty budowlane
28 ZDW-DN-4-271-54/23 Rozbudowa skrzyżowań DW 933 z drogami gminnymi w m. Brzeszcze –... usługi
29 ZDW-DN-4-271-53/23 Monitoring osuwisk w ciągu DW 975 usługi
30 ZDW-DN-4-271-60/23 Opracowanie wielowariantowej koncepcji budowy chodnika przy DW 773 w... usługi
Strona 2 z 142