Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA!
ZMIANA ZASAD DOSTĘPU DO SERWERA FTP – komunikat z dnia 22.04.2021 r.

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Znaleziono wyników: 2064
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
16 ZDW-DN-4-271-131/22 Dostawa samochodów osobowych dostawy
17 ZDW-DN-4-271-124/22 Wymiana terminali płatniczych w mobilnych automatach biletowych... dostawy
18 ZDW-DN-4-271-126/22 Dostawa samochodów osobowych dostawy
19 ZDW-DN-4-271-115/22 Pełnienie dyżurów przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich... usługi
20 ZDW-DN-4-271-117/22 Zapewnienie bezpieczeństwa funkcjonowania systemu centralnego... usługi
21 ZDW-DN-4-271-116/22 Dostawa minikoparek wraz z przyczepami typu laweta do ich przewożenia dostawy
22 ZDW-DN-4-271-114/22 Odtworzenie i umocnienie skarpy korpusu DW 971 roboty budowlane
23 ZDW-DN-4-271-110/22 Usługi utrzymania czystości i porządku w obiektach Zarządu Dróg... usługi
24 ZDW-DN-4-271-106/22 Budowa ciągu pieszo-rowerowego od skrzyżowania DW 791 z DP 1079K w... usługi
25 ZDW-DN-4-271-112/22 Likwidacja uszkodzeń i deformacji nawierzchni DW 971 roboty budowlane
26 ZDW-DN-4-271-107/22 Dostawa samochodów osobowych dostawy
27 ZDW-DN-4-271-109/22 Roboty naprawcze na obiektach inżynierskich w ciągu dróg... roboty budowlane
28 ZDW-DN-4-271-108/22 Modernizacja odcinków dróg wojewódzkich i obiektów mostowych –... roboty budowlane
29 ZDW-DN-4-271-105/22 Modernizacja odcinków dróg wojewódzkich i obiektów mostowych –... roboty budowlane
30 ZDW-DN-4-271-103/22 Budowa chodnika w ciągu DW 953 w m. Grabie i m. Sosnowice –... usługi
Strona 2 z 138