Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA!
ZMIANA ZASAD DOSTĘPU DO SERWERA FTP – komunikat z dnia 22.04.2021 r.

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Data publikacji:
05.07.2023
Typ zamówienia:
poniżej progów unijnych
Rodzaj procedury:
tryb podstawowy – wariant 1
Rodzaj zamówienia:
usługi
Zamawiający:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56
30-085 Kraków
tel. (12) 44-65-701
fax. (12) 44-65-702
Przedmiot zamówienia:
Rozbudowa skrzyżowań DW 933 z drogami gminnymi w m. Brzeszcze – opracowanie dokumentacji projektowej, pełnienie nadzoru autorskiego – z podziałem na części
Numer postępowania / zamówienia:
ZDW-DN-4-271-54/23
Wadium:
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
Ogłoszenie / Zaproszenie:
Termin składania ofert / wniosków

Kanał komunikacji z Zamawiającym
(zgodnie z zasadami określonymi w SWZ / OPW):
13.07.2023 r. godz. 10:00

środki komunikacji elektronicznej:
1) platforma e-Zamówienia:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-e1a9b828-1a31-11ee-9aa3-96d3b4440790
2) poczta e-mail: postepowanie54.23@zdw.krakow.pl
(pozostała korespondencja)
Informacje o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia oraz złożonych w postępowaniu i otwartych ofertach / wnioskach:
Umowa:
1.
DANE UMOWY:
umowa nr 211/2023/ZDW
data zawarcia 31.07.2023 r.
strony umowy:
ZAMAWIAJĄCY:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków
WYKONAWCA:
PROJEKTANCI Sp. z o.o. ul. Krzywda 12A, 30-710 Kraków
przedmiot umowy:
Rozbudowa skrzyżowań DW 933 z drogami gminnymi w m. Brzeszcze – opracowanie dokumentacji projektowej, pełnienie nadzoru autorskiego – z podziałem na części: Część nr 1 – rozbudowa skrzyżowania DW 933 z ul. Kościelną i ul. Romantyczną
Oryginał umowy znajduje się w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych
Pełna treść umowy do wglądu w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych
2.
DANE UMOWY:
umowa nr 212/2023/ZDW
data zawarcia 31.07.2023 r.
strony umowy:
ZAMAWIAJĄCY:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków
WYKONAWCA:
PROJEKTANCI Sp. z o.o. ul. Krzywda 12A, 30-710 Kraków
przedmiot umowy:
Rozbudowa skrzyżowań DW 933 z drogami gminnymi w m. Brzeszcze – opracowanie dokumentacji projektowej, pełnienie nadzoru autorskiego – z podziałem na części: Część nr 2 – rozbudowa skrzyżowania DW 933 z ul. Dąbrowskiego i ul. Przecieszyńską
Oryginał umowy znajduje się w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych
Pełna treść umowy do wglądu w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych