Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA!
ZMIANA ZASAD DOSTĘPU DO SERWERA FTP – komunikat z dnia 22.04.2021 r.

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Znaleziono wyników: 2068
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
136 ZDW-DN-4-271-62/21 Remont cząstkowy nawierzchni dróg wojewódzkich z podziałem na części... roboty budowlane
137 ZDW-DN-4-271-51/21 Dostawa rur stalowych ocynkowanych dla ZDW w Krakowie – z podziałem... dostawy
138 ZDW-DN-4-271-60/21 Zabezpieczenie uszkodzonego korpusu drogowego DW 958 w m. Raba Wyżna roboty budowlane
139 ZDW-DN-4-271-54/21 Modernizacja przejść dla pieszych – DW 993 w m. Kryg roboty budowlane
140 ZDW-DN-4-271-53/21 Modernizacja odcinków dróg wojewódzkich i obiektów mostowych –... roboty budowlane
141 ZDW-DN-4-271-45/21 Rozbudowa / przebudowa skrzyżowania DW 780 z drogami gminnymi w m... usługi
142 ZDW-DN-4-271-44/21 Nadzór inwestorski dla inwestycji pn. Budowa połączenia węzła... usługi
143 ZDW-DN-4-271-46/21 Rozbudowa / przebudowa skrzyżowania DW 965 z DP 2006K (Szarów –... usługi
144 ZDW-DN-4-271-43/21 Modernizacja odcinków dróg wojewódzkich i obiektów mostowych –... roboty budowlane
145 ZDW-DN-4-271-42/21 Modernizacja odcinków dróg wojewódzkich i obiektów mostowych –... roboty budowlane
146 ZDW-DN-4-271-40/21 Modernizacja odcinków dróg wojewódzkich i obiektów mostowych –... roboty budowlane
147 ZDW-DN-4-271-35/21 Modernizacja odcinków dróg wojewódzkich i obiektów mostowych –... roboty budowlane
148 ZDW-DN-4-271-33/21 Modernizacja odcinków DW 969 na terenie gminy Krościenko nad... roboty budowlane
149 ZDW-DN-4-271-34/21 Montaż barier drogowych stalowych wraz z demontażem istniejących... roboty budowlane
150 ZDW-DN-4-271-26/21 Przebudowa DW 768 w m. Koszyce polegająca na budowie chodnika –... usługi
Strona 10 z 138