Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA!
ZMIANA ZASAD DOSTĘPU DO SERWERA FTP – komunikat z dnia 22.04.2021 r.

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Znaleziono wyników: 2123
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
121 ZDW-DN-4-271-21/22 Rozbudowa / przebudowa skrzyżowania DW 981 z DP 1567 K w m... usługi
122 ZDW-DN-4-271-4/22 Przebudowa / rozbudowa skrzyżowania DW 975 z DW 980 w m. Zakliczyn –... usługi
123 ZDW-DN-4-271-58/22 Remont wiaty garażowej na terenie siedziby ZDW Kraków (ul... roboty budowlane
124 ZDW-DN-4-271-70/22 Dostawa samochodów dostawczych – z podziałem na części dostawy
125 ZDW-DN-4-271-67/22 Modernizacja odcinków DW 969 na terenie gminy Krościenko nad... roboty budowlane
126 ZDW-DN-4-271-63/22 Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w ciągu dróg... roboty budowlane
127 ZDW-DN-4-271-41/22 Bezgotówkowy zakup paliwa LPG do samochodów służbowych ZDW Kraków dostawy
128 ZDW-DN-4-271-40/22 Dostawa samochodów dostawczych – z podziałem na części dostawy
129 ZDW-DN-4-271-28/22 Bieżące utrzymanie tras rowerowych administrowanych przez Zarząd... usługi
130 ZDW-DN-4-271-33/22 Budowa obwodnic Podłęża i Niepołomic w nowym przebiegu DW 964... usługi
131 ZDW-DN-4-271-60/22 Modernizacja odcinków dróg wojewódzkich i obiektów mostowych –... roboty budowlane
132 ZDW-DN-4-271-59/22 Modernizacja odcinków dróg wojewódzkich i obiektów mostowych –... roboty budowlane
133 ZDW-DN-4-271-37/22 Uzyskanie pozwoleń w zakresie usług wodnych, tj. wprowadzania wód... usługi
134 ZDW-DN-4-271-57/22 Modernizacja odcinków dróg wojewódzkich i obiektów mostowych –... roboty budowlane
135 ZDW-DN-4-271-55/22 Modernizacja odcinków dróg wojewódzkich i obiektów mostowych –... roboty budowlane
Strona 9 z 142