Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA!
ZMIANA ZASAD DOSTĘPU DO SERWERA FTP – komunikat z dnia 22.04.2021 r.

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Znaleziono wyników: 2064
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
121 ZDW-DN-4-271-73/21 Dostawa zamiatarki chodnikowej z wyposażeniem dodatkowym dostawy
122 ZDW-DN-4-271-71/21 Modernizacja chodnika przy DW 781 (ul. Batorego) w m. Andrychów roboty budowlane
123 ZDW-DN-4-271-74/21 Nadzór inwestorski dla inwestycji pn. Rozbudowa DW 958 Chabówka –... usługi
124 ZDW-DN-4-271-68/21 Remont nawierzchni DW 960 na terenie Gminy Bukowina Tatrzańska roboty budowlane
125 ZDW-DN-4-271-67/21 Remont nawierzchni DW 973 na odcinku Hubenice – Kozłów roboty budowlane
126 ZDW-DN-4-271-63/21 Nadzór inwestorski dla inwestycji pn. Rozbudowa DW 958 Chabówka –... usługi
127 ZDW-DN-4-271-65/21 Montaż punktowych elementów odblaskowych wielokierunkowych szklanych... roboty budowlane
128 ZDW-DN-4-271-59/21 Modernizacja odcinków kanalizacji deszczowej i kanalizacji... roboty budowlane
129 ZDW-DN-4-271-64/21 Dostawa rur stalowych ocynkowanych dla ZDW w Krakowie – z podziałem... dostawy
130 ZDW-DN-4-271-57/21 Stabilizacja osuwiska celem zabezpieczenia DW 773 w m. Sułoszowa roboty budowlane
131 ZDW-DN-4-271-61/21 Remont cząstkowy nawierzchni dróg wojewódzkich z podziałem na części... roboty budowlane
132 ZDW-DN-4-271-62/21 Remont cząstkowy nawierzchni dróg wojewódzkich z podziałem na części... roboty budowlane
133 ZDW-DN-4-271-51/21 Dostawa rur stalowych ocynkowanych dla ZDW w Krakowie – z podziałem... dostawy
134 ZDW-DN-4-271-60/21 Zabezpieczenie uszkodzonego korpusu drogowego DW 958 w m. Raba Wyżna roboty budowlane
135 ZDW-DN-4-271-54/21 Modernizacja przejść dla pieszych – DW 993 w m. Kryg roboty budowlane
Strona 9 z 138