Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA!
ZMIANA ZASAD DOSTĘPU DO SERWERA FTP – komunikat z dnia 22.04.2021 r.

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Data publikacji:
05.09.2023
Typ zamówienia:
poniżej 130000 zł
Rodzaj procedury:
ustawy nie stosuje się
Rodzaj zamówienia:
usługi
Zamawiający:
Rejon Dróg Wojewódzkich w Krakowie z siedzibą w Zabierzowie
ul. Spokojna 1A
32-080 Zabierzów
tel. (012) 285-51-26, fax 285-51-98
Przedmiot zamówienia:
Naprawa infrastruktury przydrogowej (latarni ulicznej) w ciągu DW 791 w m. Żurada uszkodzonej w wyniku wypadku drogowego.
Numer postępowania / zamówienia:
ZDW-RDWK-271-1-048/23
Wadium:
Nie dotyczy
Umowa:
Umowa nr 157/2023/ZDW z dn:07.06.2023
Strony umowy Zamawiający : Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie ul.Głowackiego 56
Wykonawca: ZIBI Zbigniew Bień ul.Przemysłowa 12,32-300 Olkusz
Oryginał umowy znajduje się w siedzibie ZDW-Rejon Dróg Wojewódzkich Kraków z/s w Zabierzowie ul.Spokojna 1A