Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA!
ZMIANA ZASAD DOSTĘPU DO SERWERA FTP – komunikat z dnia 22.04.2021 r.

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Data publikacji:
06.09.2023
Typ zamówienia:
poniżej progów unijnych
Rodzaj procedury:
tryb podstawowy – wariant 1
Rodzaj zamówienia:
usługi
Zamawiający:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56
30-085 Kraków
tel. (12) 44-65-701
fax. (12) 44-65-702
Przedmiot zamówienia:
Rozbudowa systemu centralnego zarządzającego systemem MKA w zakresie dotyczącym fiskalizacji sprzedaży online biletów dla Autobusowych Linii Dowozowych realizowanych przez Województwo Małopolskie
Numer postępowania / zamówienia:
ZDW-DN-4-271-85/23
Wadium:
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
Ogłoszenie / Zaproszenie:
Termin składania ofert / wniosków

Kanał komunikacji z Zamawiającym
(zgodnie z zasadami określonymi w SWZ / OPW):
15.09.2023 r. godz. 10:00

środki komunikacji elektronicznej:
1) platforma e-Zamowienia:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-af5b2720-4be3-11ee-9aa3-96d3b4440790
(składanie ofert i dokumentów załączanych do ofert)
2) poczta e-mail:
postepowanie85.23@zdw.krakow.pl
(pozostała korespondencja)
Informacje o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia oraz złożonych w postępowaniu i otwartych ofertach / wnioskach:
Umowa:
Numer umowy: 269/2023/ZDW
Data zawarcia umowy: 03.10.2023 r.

PRZEDMIOT UMOWY: Rozbudowa systemu centralnego zarządzającego systemem MKA w zakresie dotyczącym fiskalizacji sprzedaży online biletów dla Autobusowych Linii Dowozowych realizowanych przez Województwo Małopolskie

ZAMAWIAJĄCY: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków
WYKONAWCA: ELTE GPS Sp. z o.o. ul. Gromadzka 71, 30-719 Kraków

Oryginał umowy znajduje się w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych
Pełna treść umowy do wglądu w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych