Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA!
ZMIANA ZASAD DOSTĘPU DO SERWERA FTP – komunikat z dnia 22.04.2021 r.

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Znaleziono wyników: 5752
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
91 ZDW-DN-4-271-22/23 Zabezpieczenie osuwisk przy DW 969 – opracowanie dokumentacji... usługi
92 ZDW-DN-4-271-33/23 Oznakowanie poziome odcinków dróg wojewódzkich na terenie... roboty budowlane
93 ZDW-DN-4-271-30/23 Modernizacja odcinków dróg wojewódzkich i obiektów mostowych –... roboty budowlane
94 ZDW-DN-4-271-28/23 Rozbiórka mostu tymczasowego na rz. Czarna Orawa wraz z dojazdami w... roboty budowlane
95 ZDW-DN-4-271-26/23 Modernizacja odcinków dróg wojewódzkich i obiektów mostowych –... roboty budowlane
96 ZDW-DN-4-271-25/23 Modernizacja odcinków dróg wojewódzkich i obiektów mostowych –... roboty budowlane
97 ZDW-DN-4-271-36/23 Modernizacja odcinków dróg wojewódzkich i obiektów mostowych –... roboty budowlane
98 ZDW-RDWK-271-1-034/2023 Odbiór i zagospodarowanie zmieszanych niesegregowanych odpadów z ZDW... usługi
99 ZDW-DN-4-271-32/23 Nadzór inwestorski dla inwestycji pn. Rozbudowa DW 969 Nowy Targ –... usługi
100 ZDW-DN-4-271-23/23 Nadzór inwestorski dla inwestycji pn. Rozbudowa DW 969 Nowy Targ –... usługi
101 ZDW-DN-4-271-24/23 Dostawa pionowych znaków drogowych i urządzeń BRD dla Zarządu Dróg... dostawy
102 ZDW-DI-2-271-1-006/23 Opracowanie Audytu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego dla zadania... usługi
103 ZDW-DI-2-271-1-003/23 Opracowanie Audytu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego dla zadania... usługi
104 ZDW-DI-2-271-1-005/23 Opracowanie Audytu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego dla zadania pn... usługi
105 ZDW-DI-2-271-1-004/23 Opracowanie Audytu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego dla zadania... usługi
Strona 7 z 384