Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA!
ZMIANA ZASAD DOSTĘPU DO SERWERA FTP – komunikat z dnia 22.04.2021 r.

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Data publikacji:
05.09.2023
Typ zamówienia:
poniżej 130000 zł
Rodzaj procedury:
ustawy nie stosuje się
Rodzaj zamówienia:
usługi
Zamawiający:
Rejon Dróg Wojewódzkich w Krakowie z siedzibą w Zabierzowie
ul. Spokojna 1A
32-080 Zabierzów
tel. (012) 285-51-26, fax 285-51-98
Przedmiot zamówienia:
Aktualizacja dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem odpowiednich pozwoleń, uzgodnień i decyzji umożliwiających wykonanie zjazdu z DW 781 do działki 732/403, m .Chrzanów ul.Szpitalna.
Numer postępowania / zamówienia:
ZDW-RDWK-271-1-066/23
Wadium:
Nie dotyczy
Umowa:
Umowa nr 216/2023/ZDW z dn;02.08.2023 r Strony umowy : Zamawiający :Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie 30-085 Kraków ul.Głowackiego 56

Wykonawca DROPPROJEKT Sp z o.o. ul.Zabłocie 26/41, 30-701 Kraków
Przedmiot umowy :Aktualizacja dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem odpowiednich pozwoleń, uzgodnień i decyzji umożliwiających wykonanie zjazdu z DW 781 do działki 732/403, m .Chrzanów ul.Szpitalna.
Oryginał umowy znajduje się w siedzibie ZDW -Rejon Dró Wojewódzkich w Krakowie z/s w Zabierzowie ul.Spokojna 1 A