Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA!
ZMIANA ZASAD DOSTĘPU DO SERWERA FTP – komunikat z dnia 22.04.2021 r.

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Data publikacji:
01.10.2009
Typ zamówienia:
poniżej progów unijnych
Rodzaj procedury:
przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia:
usługi
Zamawiający:
Rejon Dróg Wojewódzkich w Krakowie z siedzibą w Zabierzowie
ul. Spokojna 1A
32-080 Zabierzów
tel. (012) 285-51-26, fax 285-51-98
Przedmiot zamówienia:
Wycinka, cięcia pielęgnacyjne i sadzenie drzew przy drogach wojewódzkich woj. małopolskiego – z podziałem na 2 zadania
Numer postępowania / zamówienia:
ZP-RDW-K-39/2009
Pełna treść ogłoszenia / Zaproszenie do składania ofert:
Rozstrzygnięcie postępowania:
Umowa:
Umowa nr RDW-K-V-45/2009 z dn.21.10.2009 zawarta pomiędzy ZDW w Krakowie RDW W Krakowie z/s w Rząsce a
S.Graniczkowski zamieszkały Piotrkowice 68,33-170 Tuchów

pomiędzy ZDW w Krakowie RDW w Krakowie z/s w Rząsce a
Wycinka i cięcia pielęgnacyjne drzew sadzenie drzew przydrogach wojewódzkich woj.małoposkiegodr.woj.774,780 781 Chrzanów Zator,droga wojewódzka 933 odcinek Libiąż-Chrzanów
Umowa nr RDW-K-V-46/2009 z dn.21.10.2009
Zamawiający i Wykonawca j/wWycinka cięcia pilęgnacyjne i sadzenie drzew przydrogach woj.administrowanych przez RDW Kraków
dr.woj,948,949 933 odcinek Brzeszcze Libiąż.
Oryginały umów znajdują się w siedzibie RDW Kraków ,Rząska ul.Sucha 44 pokój.nr 5