Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA!
ZMIANA ZASAD DOSTĘPU DO SERWERA FTP – komunikat z dnia 22.04.2021 r.

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Data publikacji:
02.10.2009
Typ zamówienia:
poniżej progów unijnych
Rodzaj procedury:
przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia:
roboty budowlane
Zamawiający:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56
30-085 Kraków
tel. (12) 44-65-701
fax. (12) 44-65-702
Przedmiot zamówienia:
Remont sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Jagiellońskiej (droga woj. nr 975) i Krakowskiej w Wojniczu.
Numer postępowania / zamówienia:
ZP8IX/09
Wadium:
nie jest wymagane
Pełna treść ogłoszenia / Zaproszenie do składania ofert:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia:
Odpowiedzi, wyjaśnienia, zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:
Rozstrzygnięcie postępowania:
Umowa:
Data zawarcia umowy: 03.11.2009 r.
Numer umowy: 132/2009/ZDW
Strony umowy:
Zamawiający: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków
Wykonawca: Bogusław Czerwiński ”ELSTOP” ul.Królowej Jadwigi 34, 33-300 Nowy Sącz
Przedmiot umowy: Remont sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Jagiellońskiej (droga woj. nr 975) i Krakowskiej w Wojniczu.
Oryginał umowy znajduje się w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych
Pe;lna treśc umowy do wglądu w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych