Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA!
ZMIANA ZASAD DOSTĘPU DO SERWERA FTP – komunikat z dnia 22.04.2021 r.

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Data publikacji:
02.10.2009
Typ zamówienia:
poniżej progów unijnych
Rodzaj procedury:
zamówienie z wolnej ręki
Rodzaj zamówienia:
roboty budowlane
Zamawiający:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56
30-085 Kraków
tel. (12) 44-65-701
fax. (12) 44-65-702
Przedmiot zamówienia:
Modernizacja drogi woj. nr 956/955/967 Biertowice - Łapczyca Etap I - część I: Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 956 Biertowice - Zembrzyce i modernizacja drogi woj. nr 955 Sułkowice - Jawornik. Budowa dwóch zatok autobusowych przy drodze woj. nr 955 w m. Jawornik - roboty dodatkowe
Numer postępowania / zamówienia:
ZP 5 IX/09
Umowa:
Data zawarcia umowy: 30.09.2009 r.
Numer umowy: 114/2009/ZDW
Strony umowy:
ZAMAWIAJĄCY: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków
WYKONAWCA: STRABAG Sp. z o.o.
ul. B. Brechta 7, 03-472 Warszawa
Przedmiot umowy: Modernizacja drogi woj. nr 956/955/967 Biertowice - Łapczyca Etap I - część I: Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 956 Biertowice - Zembrzyce i modernizacja drogi woj. nr 955 Sułkowice - Jawornik. Budowa dwóch zatok autobusowych przy drodze woj. nr 955 w m. Jawornik - roboty dodatkowe
Oryginał umowy znajdje się w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych
Pełna treść umowy do wglądu w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych