Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA!
ZMIANA ZASAD DOSTĘPU DO SERWERA FTP – komunikat z dnia 22.04.2021 r.

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Data publikacji:
07.10.2009
Typ zamówienia:
poniżej progów unijnych
Rodzaj procedury:
przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia:
dostawy
Zamawiający:
Rejon Dróg Wojewódzkich w Krakowie z siedzibą w Zabierzowie
ul. Spokojna 1A
32-080 Zabierzów
tel. (012) 285-51-26, fax 285-51-98
Przedmiot zamówienia:
Dostawa materiału uszorstniającego do zwalczania śliskości na drogach wojewódzkich utrzymywanych przez Obwody Drogowe Rejonu Dróg Wojewódzkich w Krakowie z/s w Rząsce w sezonie zimowym 2009/2010.
Numer postępowania / zamówienia:
ZP-RDW-K-40/2009
Pełna treść ogłoszenia / Zaproszenie do składania ofert:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia:
Rozstrzygnięcie postępowania:
Umowa:
Umowa nr ; RDW-K-v-47/2009 z dn.28.10/2009 zawarta pomiędzy
ZDW w Krakowie Rejon Dróg Wojewódzkich w Krakowie z/s w Rząsce a
inż. Kazimierz Sobaniak P.U.P.H. DROGBUD ,34-222 Zawoja 1970
Przedmiot umowy: Dostawa materiału uszorstniającego do zwalcznia sliskości zimowej na drogach wojewódzkich utrzymywanych przez RDW Kraków. Oryginał umowy znajduje się w siedzibie RDW Kraków pokój nr 5.