Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA!
ZMIANA ZASAD DOSTĘPU DO SERWERA FTP – komunikat z dnia 22.04.2021 r.

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Data publikacji:
14.10.2009
Typ zamówienia:
poniżej progów unijnych
Rodzaj procedury:
zamówienie z wolnej ręki
Rodzaj zamówienia:
roboty budowlane
Zamawiający:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56
30-085 Kraków
tel. (12) 44-65-701
fax. (12) 44-65-702
Przedmiot zamówienia:
Zabezpieczenie koryta potoku Ścieklec oraz stabilizacja gruntu ( droga woj. nr 776) – roboty dodatkowe do umowy nr 2/2009/ZDW.
Numer postępowania / zamówienia:
ZP 4 IX / 09
Umowa:
Data zawarcia umowy: 29.09.2009r.
Numer umowy: 113/2009/ZDW
Zamawiający:
Zarząd Dróg Wojewódzkich
30-085 Kraków
ul. Głowackiego 56
Wykonawca:
Konsorcjum firm: Lider – POLDIM Spółka Akcyjna w Tarnowie ul. Kochanowskiego 37A, 33-100 Tarnów , Partner - WAKOZ Sp. z o.o. ul. Gen.Sikorskiego 3, 84-242 Luzino
Przedmiot umowy : Zabezpieczenie koryta potoku Ścieklec oraz stabilizacja gruntu ( droga woj. nr 776) – roboty dodatkowe do umowy nr 2/2009/ZDW.
Oryginał umowy znajduje się w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych
Pełna treść umowy do wglądu w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych