Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA!
ZMIANA ZASAD DOSTĘPU DO SERWERA FTP – komunikat z dnia 22.04.2021 r.

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Data publikacji:
19.10.2009
Typ zamówienia:
poniżej 30000 euro
Rodzaj procedury:
ustawy nie stosuje się
Rodzaj zamówienia:
usługi
Zamawiający:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56
30-085 Kraków
tel. (12) 44-65-701
fax. (12) 44-65-702
Przedmiot zamówienia:
Opracowanie dokumentacji projektowej sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 977 z drogą powiatową nr 1496 K w miejscowości Gładyszów
Numer postępowania / zamówienia:
DI-3-271/69/UNSS/09
Umowa:
Data zawarcia umowy: 14 października 2009 r.
Numer umowy: 123/2009/ZDW

Przedmiot umowy: Opracowanie dokumentacji projektowej sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 977 z drogą powiatową nr 1496 K w miejscowości Gładyszów
Oryginał umowy znajduje się w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych
Pełna treść umowy do wglądu w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych