Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA!
ZMIANA ZASAD DOSTĘPU DO SERWERA FTP – komunikat z dnia 22.04.2021 r.

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Data publikacji:
01.12.2009
Typ zamówienia:
poniżej progów unijnych
Rodzaj procedury:
przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia:
usługi
Zamawiający:
Rejon Dróg Wojewódzkich w Krakowie z siedzibą w Zabierzowie
ul. Spokojna 1A
32-080 Zabierzów
tel. (012) 285-51-26, fax 285-51-98
Przedmiot zamówienia:
Konserwacja i bieżące utrzymanie sygnalizacjiświetlnej oraz stacji meteorologicznej na drogach wojewódzkich aministrowanych przez ZDW-RDW w Krakowie z/s w Rząsce
Numer postępowania / zamówienia:
ZP-RDW-K-45/2009
Wadium:
Nie dotyczy
Pełna treść ogłoszenia / Zaproszenie do składania ofert:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia:
Rozstrzygnięcie postępowania:
Umowa:
Umowa nr: RDW-K-V/56/2009 z dnia ; 21.12.2009
Zawarta pomiędzy :ZDW-Rejon Dróg Wojewódzkich w Krakowie z/s w Rząsce ul.Sucha 44 ,30-199 Kraków ul.Rząska ul.Sucha 44 -Zamawiającym a
Peec Traffic Spólka z o.o. ul.Krakowska 60 ,32-064 Rudawa.
Orginał umowy znajduje się w siedzibie RDW Kraków ,Rząska ul.Sucha 44 ,pokój nr 5.