Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA!
ZMIANA ZASAD DOSTĘPU DO SERWERA FTP – komunikat z dnia 22.04.2021 r.

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Data publikacji:
09.12.2009
Typ zamówienia:
poniżej 30000 euro
Rodzaj procedury:
ustawy nie stosuje się
Rodzaj zamówienia:
usługi
Zamawiający:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56
30-085 Kraków
tel. (12) 44-65-701
fax. (12) 44-65-702
Przedmiot zamówienia:
Pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie przebudowy sieci wodociągowej oraz budowy kanalizacji deszczowej przy realizacji zadania: ,,Rozbudowa DW Nr 967 na podjazdach pod górę Borzęcką – etap I od km 2 280,75 do km 3 210,52, etap II od km 3 210,52 do km 4 122,00, etap III od km 4 122,00 do km 6 100,00”
Numer postępowania / zamówienia:
DI-3-271/77/UNSS/09
Umowa:
Data zawarcia umowy: 02.12.2009 r.
Numer umowy: 143/2009/ZDW
Przedmiot umowy: Pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie przebudowy sieci wodociągowej oraz budowy kanalizacji deszczowej przy realizacji zadania: ,,Rozbudowa DW Nr 967 na podjazdach pod górę Borzęcką – etap I od km 2 280,75 do km 3 210,52, etap II od km 3 210,52 do km 4 122,00, etap III od km 4 122,00 do km 6 100,00”
Oryginał umowy znajduje się w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych
Pełna treść umowy do wglądu w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych