Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA!
ZMIANA ZASAD DOSTĘPU DO SERWERA FTP – komunikat z dnia 22.04.2021 r.

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Data publikacji:
09.06.2009
Typ zamówienia:
poniżej 30000 euro
Rodzaj procedury:
ustawy nie stosuje się
Rodzaj zamówienia:
usługi
Zamawiający:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56
30-085 Kraków
tel. (12) 44-65-701
fax. (12) 44-65-702
Przedmiot zamówienia:
Rozszerzenie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
Numer postępowania / zamówienia:
Umowa:
Data zawarcia umowy: 3 czerwca 2009r.
Numer umowy: 72/2009/ZDW
Strony umowy:
ZAMAWIAJĄCY: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków
WYKONAWCA: Pracownia Inżynierska KLOTOIDA, Mirosław Bajor, Andrzej Zygmunt Sp. j.ul. płk. Dąbka 8, 30-732 Kraków
Przedmiot umowy: Rozszerzenie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia o trzy skrzyżowania położone w Wieliczce wzdłuż ul. Asnyka: z ul. Gdowską, ul. Sienkiewicza i ul. Piłsudskiego wraz z uzyskaniem decyzji w ramach zadania pn: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 964 Kasina – Uście Solne na odcinku Kasina – Wieliczka od km 0 000 do km 37 365”
Oryginał umowy znajduje się w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych
Pełna treść umowy do wglądu w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych