Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA!
ZMIANA ZASAD DOSTĘPU DO SERWERA FTP – komunikat z dnia 22.04.2021 r.

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Data publikacji:
09.04.2009
Typ zamówienia:
poniżej progów unijnych
Rodzaj procedury:
przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia:
usługi
Zamawiający:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56
30-085 Kraków
tel. (12) 44-65-701
fax. (12) 44-65-702
Przedmiot zamówienia:
Opracowanie studium wykonalności i koncepcji programowej północnego obejścia Miechowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 783 wraz z oceną oddziaływania na środowisko i decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji.
Numer postępowania / zamówienia:
ZP 2 IV / 09
Pełna treść ogłoszenia / Zaproszenie do składania ofert:
Rozstrzygnięcie postępowania:
Umowa:
Data zawarcia umowy: 25.05.2009r.
Numer umowy: 67/2009/ZDW
Zamawiający:
Zarząd Dróg Wojewódzkich
30-085 Kraków
ul. Głowackiego 56
Wykonawca:
Fojud Sp. z o.o. ul. 28 Czerwca 1956r. 398, 61-441 Poznań
Przedmiot umowy : Opracowanie studium wykonalności i koncepcji programowej północnego obejścia Miechowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 783 wraz z oceną oddziaływania na środowisko i decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji.
Oryginał umowy znajduje się w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych
Pełna treść umowy do wglądu w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych