Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA!
ZMIANA ZASAD DOSTĘPU DO SERWERA FTP – komunikat z dnia 22.04.2021 r.

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Data publikacji:
09.09.2022
Typ zamówienia:
poniżej 130000 zł
Rodzaj procedury:
ustawy nie stosuje się
Rodzaj zamówienia:
usługi
Zamawiający:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56
30-085 Kraków
tel. (12) 44-65-701
fax. (12) 44-65-702
Przedmiot zamówienia:
Awaryjne oczyszczenie przepustu pod DW 968 w m. Kasinka Mała
Numer postępowania / zamówienia:
sprawy wewnętrzne RDWM
Wadium:
nie dotyczy
Umowa:
Numer umowy : 266/2022/ZDW
Data zawarcia umowy : 26.08.2022 r.

PRZEDMIOT UMOWY: „Awaryjne oczyszczenie przepustu pod DW 968 w m. Kasinka Mała"

ZAMAWIAJĄCY : Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków
WYKONAWCA : Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe TRANS-WAG Wacław Waląg 34-231 Juszczyn 588

Oryginał umowy znajduje się w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych.
Pełna treść umowy do wglądu w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych.