Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA!
ZMIANA ZASAD DOSTĘPU DO SERWERA FTP – komunikat z dnia 22.04.2021 r.

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Data publikacji:
18.10.2022
Typ zamówienia:
poniżej 130000 zł
Rodzaj procedury:
ustawy nie stosuje się
Rodzaj zamówienia:
roboty budowlane
Zamawiający:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56
30-085 Kraków
tel. (12) 44-65-701
fax. (12) 44-65-702
Przedmiot zamówienia:
Remont nawierzchni miejsca do ważenia pojazdów w ciągu DW 780 w m. Alwernia
Numer postępowania / zamówienia:
sprawy wewnętrzne RDWK
Wadium:
nie dotyczy
Umowa:
Numer umowy : 313/2022/ZDW
Data zawarcia umowy : 11.10.2022 r.

PRZEDMIOT UMOWY: „Remont nawierzchni miejsca do ważenia pojazdów w ciągu DW 780 w m. Alwernia"

ZAMAWIAJĄCY : Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków
WYKONAWCA : Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe BERNY & BERNY s.c. ul. Piaskowa 14, 32-551 Jankowice

Oryginał umowy znajduje się w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych.
Pełna treść umowy do wglądu w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych.