Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA!
ZMIANA ZASAD DOSTĘPU DO SERWERA FTP – komunikat z dnia 22.04.2021 r.

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Data publikacji:
22.11.2022
Typ zamówienia:
poniżej 130000 zł
Rodzaj procedury:
ustawy nie stosuje się
Rodzaj zamówienia:
usługi
Zamawiający:
Rejon Dróg Wojewódzkich w Jakubowicach
Jakubowice 75
32-123 Proszowice
tel/fax (012) 386-38-30
Przedmiot zamówienia:
Świadczenie usługi dostępu do Internetu dla Rejonu Dróg Wojewódzkich w Jakubowicach – z podziałem na części: Część nr 1 – RDW Jakubowice
Numer postępowania / zamówienia:
RDWJ-271/2-11/22
Wadium:
nie dotyczy
Ogłoszenie / Zaproszenie:
Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ) / Opis potrzeb i wymagań (OPW):
Termin składania ofert / wniosków

Kanał komunikacji z Zamawiającym
(zgodnie z zasadami określonymi w SWZ / OPW):
28.11.2023r godz 10:00
Informacje o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia oraz złożonych w postępowaniu i otwartych ofertach / wnioskach:
Rozstrzygnięcie postępowania:
Umowa:
Numer umowy : 371/2022/ZDW
Data zawarcia umowy : 05.12.2022 r.

PRZEDMIOT UMOWY: „Świadczenie usługi dostępu do Internetu dla Rejonu Dróg Wojewódzkich w Jakubowicach – z podziałem na części: Część nr 1 – RDW Jakubowice"

ZAMAWIAJĄCY : Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków
WYKONAWCA : K2 Media Janusz Kaczmarczyk ul. 3 Maja 74, 32-100 Proszowice

Oryginał umowy znajduje się w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych.
Pełna treść umowy do wglądu w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych.