Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA!
ZMIANA ZASAD DOSTĘPU DO SERWERA FTP – komunikat z dnia 22.04.2021 r.

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Data publikacji:
15.02.2023
Typ zamówienia:
powyżej progów unijnych
Rodzaj procedury:
przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia:
usługi
Zamawiający:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56
30-085 Kraków
tel. (12) 44-65-701
fax. (12) 44-65-702
Przedmiot zamówienia:
Rozbudowa funkcjonalności systemu centralnego zarządzającego systemem Małopolska Karta Aglomeracyjna o funkcje rozszerzające dostępność usług
Numer postępowania / zamówienia:
ZDW-DN-4-271-2/23
Wadium:
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
Termin składania ofert / wniosków

Kanał komunikacji z Zamawiającym
(zgodnie z zasadami określonymi w SWZ / OPW):
17.03.2023 r. godz. 10:00

środki komunikacji elektronicznej:
1) platforma e-Zamówienia:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-b4f6ac18-ad10-11ed-9236-36fed59ea7dd
(składanie ofert i dokumentów załączanych do ofert)
2) poczta e-mail:
postepowanie2.23@zdw.krakow.pl
(pozostała korespondencja)

Informacje o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia oraz złożonych w postępowaniu i otwartych ofertach / wnioskach:
Umowa:
Data zawarcia umowy: 12.04.2023 r.
Numer umowy: 83/2023/ZDW
Strony umowy:
Zamawiający: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków
Wykonawca: ELTE GPS Sp. z o.o. ul. Gromadzka 71, 30-719 Kraków
Przedmiot umowy: Rozbudowa funkcjonalności systemu centralnego zarządzającego systemem Małopolska Karta Aglomeracyjna o funkcje rozszerzające dostępność usług

Oryginał umowy znajduje się w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych
Pełna treść umowy do wglądu w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych