Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA!
ZMIANA ZASAD DOSTĘPU DO SERWERA FTP – komunikat z dnia 22.04.2021 r.

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Data publikacji:
25.05.2023
Typ zamówienia:
poniżej 130000 zł
Rodzaj procedury:
ustawy nie stosuje się
Rodzaj zamówienia:
usługi
Zamawiający:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56
30-085 Kraków
tel. (12) 44-65-701
fax. (12) 44-65-702
Przedmiot zamówienia:
Opracowanie projektu remontu mostu w ciągu DW 971 odc. 045 km 11+060 na potoku Muszynka w m. Muszyna wraz z uzyskaniem wymaganej zgody administracyjnej niezbędnej do realizacji remontu
Numer postępowania / zamówienia:
ZDW-DU-1-271-1-002/23
Wadium:
nie dotyczy
Umowa:
Numer umowy : 122/2023/ZDW
Data zawarcia umowy : 23.05.2023 r.

PRZEDMIOT UMOWY: „Opracowanie projektu remontu mostu w ciągu DW 971 odc. 045 km 11+060 na potoku Muszynka w m. Muszyna wraz z uzyskaniem wymaganej zgody administracyjnej niezbędnej do realizacji remontu"

ZAMAWIAJĄCY : Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków
WYKONAWCA : BIF CONSULTING Biuro Inżynierskie Zbigniew Fijałkowski ul. Skalica 19, 30-376 Kraków

Oryginał umowy znajduje się w ZDW - Komórka DU-1.
Pełna treść umowy do wglądu w ZDW - Komórka DU-1.