Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA!
ZMIANA ZASAD DOSTĘPU DO SERWERA FTP – komunikat z dnia 22.04.2021 r.

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Data publikacji:
06.07.2023
Typ zamówienia:
poniżej 130000 zł
Rodzaj procedury:
ustawy nie stosuje się
Rodzaj zamówienia:
usługi
Zamawiający:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56
30-085 Kraków
tel. (12) 44-65-701
fax. (12) 44-65-702
Przedmiot zamówienia:
Opracowanie analizy finansowej i ekonomicznej (w tym analizy jakościowej ryzyka) dla zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Działanie 6.1 Rozwój dziedzictwa kulturowego i naturalnego Poddziałanie 6.1.5 Regionalna sieć tras rowerowych dla projektu pn.: Budowa zintegrowanej sieci tras rowerowych w Województwie Małopolskim: Budowa trasy rowerowej VeloSkawa Ponikiewka – Zapora Świnna Poręba
Numer postępowania / zamówienia:
DN-1
Wadium:
nie dotyczy
Umowa:
Numer umowy : 169/2023/ZDW
Data zawarcia umowy : 20.06.2023 r.

PRZEDMIOT UMOWY: „Opracowanie analizy finansowej i ekonomicznej (w tym analizy jakościowej ryzyka) dla zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Działanie 6.1 Rozwój dziedzictwa kulturowego i naturalnego Poddziałanie 6.1.5 Regionalna sieć tras rowerowych dla projektu pn.: Budowa zintegrowanej sieci tras rowerowych w Województwie Małopolskim: Budowa trasy rowerowej VeloSkawa Ponikiewka – Zapora Świnna Poręba"

ZAMAWIAJĄCY : Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków
WYKONAWCA : OPTIMA Baca Robert ul. Przy Lesie 3, Zławieś Mała, 87-134 Zławieś Wielka


Oryginał umowy znajduje się w ZDW - Wydział Planowania i Funduszy Europejskich.
Pełna treść umowy do wglądu w ZDW - Wydział Planowania i Funduszy Europejskich.