Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA!
ZMIANA ZASAD DOSTĘPU DO SERWERA FTP – komunikat z dnia 22.04.2021 r.

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Data publikacji:
17.07.2023
Typ zamówienia:
poniżej 130000 zł
Rodzaj procedury:
ustawy nie stosuje się
Rodzaj zamówienia:
usługi
Zamawiający:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56
30-085 Kraków
tel. (12) 44-65-701
fax. (12) 44-65-702
Przedmiot zamówienia:
Usługi badawczo-rozwojowe planowane do realizacji w ramach koordynowanego przez ZDW programu obejmującego w szczególności problematykę zagospodarowania oraz utrzymania wysp rond w ciągu dróg wojewódzkich
Numer postępowania / zamówienia:
ZDW-DN-9-271-1-1/23
Wadium:
nie dotyczy
Umowa:
Numer umowy : 189/2023/ZDW
Data zawarcia umowy : 07.07.2023 r.

PRZEDMIOT UMOWY: Usługi badawczo-rozwojowe planowane do realizacji w ramach koordynowanego
przez ZDW programu obejmującego w szczególności problematykę zagospodarowania oraz utrzymania wysp rond w ciągu dróg wojewódzkich

ZAMAWIAJĄCY : Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków
WYKONAWCA : Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków

Oryginał umowy znajduje się w ZDW - Wydział Inicjatyw Samorządowych.
Pełna treść umowy do wglądu w ZDW - Wydział Inicjatyw Samorządowych.