Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA!
ZMIANA ZASAD DOSTĘPU DO SERWERA FTP – komunikat z dnia 22.04.2021 r.

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Data publikacji:
21.07.2023
Typ zamówienia:
poniżej progów unijnych
Rodzaj procedury:
tryb podstawowy – wariant 1
Rodzaj zamówienia:
roboty budowlane
Zamawiający:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56
30-085 Kraków
tel. (12) 44-65-701
fax. (12) 44-65-702
Przedmiot zamówienia:
Montaż punktowych elementów odblaskowych wielokierunkowych szklanych – z podziałem na części
Numer postępowania / zamówienia:
ZDW-DN-4-271-66/23
Wadium:
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
Termin składania ofert / wniosków

Kanał komunikacji z Zamawiającym
(zgodnie z zasadami określonymi w SWZ / OPW):
11.08.2023 r. godz. 10:00

środki komunikacji elektronicznej:
1) platforma e-Zamówienia:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-c12b0b4e-2557-11ee-a60c-9ec5599dddc1
2) poczta e-mail:
postepowanie66.23@zdw.krakow.pl
(pozostała korespondencja)
Informacje o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia oraz złożonych w postępowaniu i otwartych ofertach / wnioskach:
Umowa:
Część 1
Data zawarcia umowy: 29.08.2023 r.
Numer umowy: 236/2023/ZDW
Strony umowy:
Zamawiający: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków
Wykonawca: GRUPA BRAVO Sp. z o.o. ul. Isep 4b, 31-588 Kraków

Przedmiot umowy: Montaż punktowych elementów odblaskowych wielokierunkowych szklanych – z podziałem na części: Część nr 1 – DW 780, 791, 933, 948

Oryginał umowy znajduje się w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych
Pełna treść umowy do wglądu w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych

Część 2
Data zawarcia umowy: 29.08.2023 r.
Numer umowy: 237/2023/ZDW
Strony umowy:
Zamawiający: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków
Wykonawca: GRUPA BRAVO Sp. z o.o. ul. Isep 4b, 31-588 Kraków

Przedmiot umowy: Montaż punktowych elementów odblaskowych wielokierunkowych szklanych – z podziałem na części: Część nr 2 – DW 981, 773

Oryginał umowy znajduje się w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych
Pełna treść umowy do wglądu w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych


Część 3
Data zawarcia umowy: 29.08.2023 r.
Numer umowy: 238/2023/ZDW
Strony umowy:
Zamawiający: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków
Wykonawca: GRUPA BRAVO Sp. z o.o. ul. Isep 4b, 31-588 Kraków

Przedmiot umowy: Montaż punktowych elementów odblaskowych wielokierunkowych szklanych – z podziałem na części: Część nr 3 – DW 956, 957, 963, 964

Oryginał umowy znajduje się w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych
Pełna treść umowy do wglądu w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych