Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA!
ZMIANA ZASAD DOSTĘPU DO SERWERA FTP – komunikat z dnia 22.04.2021 r.

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Data publikacji:
31.07.2023
Typ zamówienia:
poniżej 130000 zł
Rodzaj procedury:
ustawy nie stosuje się
Rodzaj zamówienia:
usługi
Zamawiający:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56
30-085 Kraków
tel. (12) 44-65-701
fax. (12) 44-65-702
Przedmiot zamówienia:
Usługi badawcze – Analiza stanu obiektu mostowego infrastruktury drogowej w ujęciu konstrukcyjno-materiałowym
Numer postępowania / zamówienia:
ZDW-DU-1-271-1/003/23
Wadium:
nie dotyczy
Umowa:
Numer umowy : 189/2023/ZDW
Data zawarcia umowy : 30.06.2023 r.

PRZEDMIOT UMOWY: Usługi badawcze – Analiza stanu obiektu mostowego infrastruktury drogowej w ujęciu konstrukcyjno-materiałowym

ZAMAWIAJĄCY : Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków
WYKONAWCA : Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków

Oryginał umowy znajduje się w ZDW - Wydział Utrzymania Dróg i Mostów.
Pełna treść umowy do wglądu w ZDW - Wydział Utrzymania Dróg i Mostów.