Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA!
ZMIANA ZASAD DOSTĘPU DO SERWERA FTP – komunikat z dnia 22.04.2021 r.

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Data publikacji:
16.06.2009
Typ zamówienia:
poniżej progów unijnych
Rodzaj procedury:
przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia:
roboty budowlane
Zamawiający:
Rejon Dróg Wojewódzkich w Myślenicach
ul. Drogowców 2
32-400 Myślenice
tel. (012) 272-17-88, fax 274-14-16
Przedmiot zamówienia:
Remont mostu na potoku Targoszówka w m. Kuków w ciągu drogi wojewódzkiej nr 946
Numer postępowania / zamówienia:
RDWM/ZP-14/2009
Umowa:
Data zawarcia umowy : 15.06.2009r
Numer umowy : 27/2009/RDWM

Strony umowy:

ZAMAWIAJĄCY:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, Rejon Dróg Wojewódzkich w Myślenicach,
ul. Drogowców 2, 32-400 Myślenice.

WYKONAWCA:
Mostar Południe. Specjalistyczne Usługi Mostowe Sp. z o.o. ul. Armii Krajowej 26/4, 41-250 Czeladź

Przedmiot umowy:
„Remont mostu na potoku Targoszówka w m. Kuków w ciągu drogi wojewódzkiej nr 946”

Oryginał umowy znajduje się w ZDW – RDW w Myślenicach.
Pełna treść umowy do wglądu w ZDW – RDW w Myślenicach.