Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA!
ZMIANA ZASAD DOSTĘPU DO SERWERA FTP – komunikat z dnia 22.04.2021 r.

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Data publikacji:
19.06.2009
Typ zamówienia:
powyżej progów unijnych
Rodzaj procedury:
przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia:
usługi
Zamawiający:
Rejon Dróg Wojewódzkich w Krakowie z siedzibą w Zabierzowie
ul. Spokojna 1A
32-080 Zabierzów
tel. (012) 285-51-26, fax 285-51-98
Przedmiot zamówienia:
Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich województwa małopolskiego drogi administrowane przez Rejon Dróg Wojewodzkich w Krakowie z/s w Rząsce wsezonie 2009/2010
Numer postępowania / zamówienia:
ZP-RDW-K-28/2009
Wadium:
5000,00
Pełna treść ogłoszenia / Zaproszenie do składania ofert:
Rozstrzygnięcie postępowania:
Umowa:
Umowa nr:RDW-K-V-37/2009 z dnia : 25.08.2009.
Strony umowy:
Zamawiający: ZDW w Krakowie Rejon Dróg Wojewódzkich w Krakowie z/s w Rząsce ul.Sucha 44 ,30-199 Kraków ul.Sucha 44
Wykonawca:
Kazimierz Kmiecik Krzczonów 22 ,32-435 Krzczonów
Przedmiot umowy:
Zimowe utrzymanie drogi wojewódzkiej nr 774 i 780 w sezonie 2009/2010.
Oryginał umowy znajduje się w siedzibie RDW Kraków ,Rząska ul.Sucha 44 ,pokój nr 5.