Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA!
ZMIANA ZASAD DOSTĘPU DO SERWERA FTP – komunikat z dnia 22.04.2021 r.

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Data publikacji:
12.06.2023
Typ zamówienia:
poniżej 130000 zł
Rodzaj procedury:
ustawy nie stosuje się
Rodzaj zamówienia:
usługi
Zamawiający:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56
30-085 Kraków
tel. (12) 44-65-701
fax. (12) 44-65-702
Przedmiot zamówienia:
Opracowanie wdrożenie i uruchomienie usługi redystrybucji danych z systemu Małopolska Karta Aglomeracyjna do systemów POLREGIO, Koleje Małopolskie oraz Koleje Śląskie, w zakresie danych dotyczących biletów metropolitalnych funkcjonujących na obszarze Województwa Małopolskiego w formacie biletów online
Numer postępowania / zamówienia:
ZDW-DU-5-271-1-007/23
Wadium:
nie dotyczy
Umowa:
Numer umowy : 139/2023/ZDW
Data zawarcia umowy : 31.05.2023 r.

PRZEDMIOT UMOWY: Opracowanie wdrożenie i uruchomienie usługi redystrybucji danych z systemu Małopolska Karta Aglomeracyjna do systemów POLREGIO, Koleje Małopolskie oraz Koleje Śląskie, w zakresie danych dotyczących biletów metropolitalnych funkcjonujących na obszarze Województwa Małopolskiego w formacie biletów online

ZAMAWIAJĄCY : Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków
WYKONAWCA : ELTE GPS Sp. z o.o. ul. Gromadzka 71 30-719 Kraków

Oryginał umowy znajduje się w ZDW - Komórka DU-5.
Pełna treść umowy do wglądu w ZDW - Komórka DU-5.