Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA!
ZMIANA ZASAD DOSTĘPU DO SERWERA FTP – komunikat z dnia 22.04.2021 r.

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Data publikacji:
13.07.2009
Typ zamówienia:
poniżej 30000 euro
Rodzaj procedury:
ustawy nie stosuje się
Rodzaj zamówienia:
usługi
Zamawiający:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56
30-085 Kraków
tel. (12) 44-65-701
fax. (12) 44-65-702
Przedmiot zamówienia:
Przeprowadzenie jednodniowego szkolenia pt.PODHALE"09 Program prezentacji wniosków z analizy komunikacyjnej systemu transportowego.
Numer postępowania / zamówienia:
Umowa:
Data zawarcia umowy: 1 lipca 2009 r.
Numer umowy: 89/2009/ZDW
Strony umowy:
ZAMAWIAJĄCY: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków
WYKONAWCA: Augustyn Dobiecki al.Jana Pawła II 64/38,00-170 Warszawa
Przedmiot umowy: Przeprowadzenie jednodniowego szkolenia pt.PODHALE"09 Program prezentacji wniosków z analizy komunikacyjnej systemu transportowego.
Oryginał umowy znajduje się w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych
Pełna treść umowy do wglądu w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych