Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA!
ZMIANA ZASAD DOSTĘPU DO SERWERA FTP – komunikat z dnia 22.04.2021 r.

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Data publikacji:
20.07.2009
Typ zamówienia:
poniżej 30000 euro
Rodzaj procedury:
ustawy nie stosuje się
Rodzaj zamówienia:
usługi
Zamawiający:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56
30-085 Kraków
tel. (12) 44-65-701
fax. (12) 44-65-702
Przedmiot zamówienia:
Wykonanie, w ramach postępowania administracyjnego, rozgraniczenia nieruchomości położonej w Stróżówce oznaczonej jako działka nr 189 z działkami nr 724 i 725.
Numer postępowania / zamówienia:
Umowa:
Data zawarcia umowy: 01.07.2009r.
Numer umowy: 88/2009/ZDW
Zamawiający:
Zarząd Dróg Wojewódzkich
30-085 Kraków
ul. Głowackiego 56
Wykonawca:
p. Mirosław Padoł
Przedmiot umowy : Wykonanie, w ramach postępowania administracyjnego, rozgraniczenia nieruchomości położonej w Stróżówce oznaczonej jako działka nr 189 z działkami nr 724 i 725.