Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA!
ZMIANA ZASAD DOSTĘPU DO SERWERA FTP – komunikat z dnia 22.04.2021 r.

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Data publikacji:
31.07.2009
Typ zamówienia:
poniżej 30000 euro
Rodzaj procedury:
ustawy nie stosuje się
Rodzaj zamówienia:
roboty budowlane
Zamawiający:
Rejon Dróg Wojewódzkich w Myślenicach
ul. Drogowców 2
32-400 Myślenice
tel. (012) 272-17-88, fax 274-14-16
Przedmiot zamówienia:
Naprawa poprzecznic na obiekcie mostowym w m. Stryszawa w ciągu drogi wojewódzkiej 946
Numer postępowania / zamówienia:
RDWM/NPU-11/2009
Umowa:
Data zawarcia umowy : 17.07.2009r
Numer umowy : 36/2009/RDWM

Strony umowy:

ZAMAWIAJĄCY:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, Rejon Dróg Wojewódzkich w Myślenicach,
ul. Drogowców 2, 32-400 Myślenice.

WYKONAWCA:
Mostar Południe. Specjalistyczne Usługi Mostowe Sp. z o.o. ul. Armii Krajowej 26/4, 41-250 Czeladź

Przedmiot umowy:
„Naprawa poprzecznic na obiekcie mostowym w m. Stryszawa w ciągu drogi wojewódzkiej 946”.

Oryginał umowy znajduje się w ZDW – RDW w Myślenicach.
Pełna treść umowy do wglądu w ZDW – RDW w Myślenicach.