Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA!
ZMIANA ZASAD DOSTĘPU DO SERWERA FTP – komunikat z dnia 22.04.2021 r.

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Data publikacji:
06.08.2009
Typ zamówienia:
poniżej 30000 euro
Rodzaj procedury:
zamówienie z wolnej ręki
Rodzaj zamówienia:
usługi
Zamawiający:
Rejon Dróg Wojewódzkich w Nowym Sączu
ul. Kilińskiego 70
33-300 Nowy Sącz
tel. (018) 443-58-60, fax 444-20-54
Przedmiot zamówienia:
„Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich Województwa Małopolskiego w sezonie 2008/2009 – drogi administrowane przez Rejon Dróg Wojewódzkich w Nowym Sączu” – zamówienie uzupełniające.
Numer postępowania / zamówienia:
RDW.NS/ZP-02-III/2009
Umowa:
NUMER UMOWY: 09/2009/RDW-NS
DATA ZAWARCIA UMOWY: 12 marca 2009r.
Strony umowy:
ZAMAWIAJĄCY: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie - Rejon Dróg Wojewódzkich w Nowym Sączu, 33-300 Nowy Sącz, ul. Kilińskiego 70.
WYKONAWCA: „Firma Usługowo – Handlowa” Jan Pajor, Bilsko 101, 33-314 Łososina Dolna.
PRZEDMIOT UMOWY: „Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich Województwa Małopolskiego w sezonie 2008/2009 – drogi administrowane przez Rejon Dróg Wojewódzkich w Nowym Sączu” – zamówienie uzupełniające.- dot. zad. nr 6 - w skład, którego wchodzi droga 975.
Oryginał umowy znajduje się w Rejonie Dróg Wojewódzkich w Nowym Sączu ul. Kilińskiego 70 – Zamówienia Publiczne.
Pełna treść umowy do wglądu w Rejonie Dróg Wojewódzkich w Nowym Sączu ul. Kilińskiego 70 – Zamówienia Publiczne.