Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA!
ZMIANA ZASAD DOSTĘPU DO SERWERA FTP – komunikat z dnia 22.04.2021 r.

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Data publikacji:
07.08.2009
Typ zamówienia:
poniżej 30000 euro
Rodzaj procedury:
ustawy nie stosuje się
Rodzaj zamówienia:
roboty budowlane
Zamawiający:
Rejon Dróg Wojewódzkich w Nowym Sączu
ul. Kilińskiego 70
33-300 Nowy Sącz
tel. (018) 443-58-60, fax 444-20-54
Przedmiot zamówienia:
„Naprawa i malowanie poręczy mostów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 958 odc. nr 010 km 2 747 w m. Rokiciny Podhalańskie i odc. nr 080 km 1 076 w m. Chochołów”
Numer postępowania / zamówienia:
RDW.NS/NPU-02-V/2009
Umowa:
NUMER UMOWY: 28/2009/RDW-NS
DATA ZAWARCIA UMOWY: 03 czerwca 2009r.
Strony umowy:
ZAMAWIAJĄCY: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie - Rejon Dróg Wojewódzkich w Nowym Sączu, 33-300 Nowy Sącz, ul. Kilińskiego 70.
WYKONAWCA: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „STACHOŃ” Krzysztof Stachoń, ul. Ustup 23b, 34-500 Zakopane.
PRZEDMIOT UMOWY: „Naprawa i malowanie poręczy mostów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 958 odc. nr 010 km 2 747 w m. Rokiciny Podhalańskie i odc. nr 080 km 1 076 w m. Chochołów”
Oryginał umowy znajduje się w Rejonie Dróg Wojewódzkich w Nowym Sączu ul. Kilińskiego 70 – Zamówienia Publiczne.
Pełna treść umowy do wglądu w Rejonie Dróg Wojewódzkich w Nowym Sączu ul. Kilińskiego 70 – Zamówienia Publiczne.