Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA!
ZMIANA ZASAD DOSTĘPU DO SERWERA FTP – komunikat z dnia 22.04.2021 r.

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Data publikacji:
07.08.2009
Typ zamówienia:
poniżej 30000 euro
Rodzaj procedury:
ustawy nie stosuje się
Rodzaj zamówienia:
roboty budowlane
Zamawiający:
Rejon Dróg Wojewódzkich w Nowym Sączu
ul. Kilińskiego 70
33-300 Nowy Sącz
tel. (018) 443-58-60, fax 444-20-54
Przedmiot zamówienia:
„Naprawa uszkodzonego korpusu drogi wojewódzkiej nr 975 odc. nr 250 km 0 300 i 0 700 w m. Bujne”
Numer postępowania / zamówienia:
RDW.NS/NPU-05-VI/2009
Umowa:
NUMER UMOWY: 35/2009/RDW-NS
DATA ZAWARCIA UMOWY: 29 czerwca 2009r.
Strony umowy:
ZAMAWIAJĄCY: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie - Rejon Dróg Wojewódzkich w Nowym Sączu, 33-300 Nowy Sącz, ul. Kilińskiego 70.
WYKONAWCA: „MAX – BUD” Grzegorz Dumana, 33-318 Gródek nad Dunajcem 212.
PRZEDMIOT UMOWY: „Naprawa uszkodzonego korpusu drogi wojewódzkiej nr 975 odc. nr 250 km 0 300 i 0 700 w m. Bujne”
Oryginał umowy znajduje się w Rejonie Dróg Wojewódzkich w Nowym Sączu ul. Kilińskiego 70 – Zamówienia Publiczne.
Pełna treść umowy do wglądu w Rejonie Dróg Wojewódzkich w Nowym Sączu ul. Kilińskiego 70 – Zamówienia Publiczne.