Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA!
ZMIANA ZASAD DOSTĘPU DO SERWERA FTP – komunikat z dnia 22.04.2021 r.

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Data publikacji:
25.08.2009
Typ zamówienia:
poniżej 30000 euro
Rodzaj procedury:
ustawy nie stosuje się
Rodzaj zamówienia:
usługi
Zamawiający:
Rejon Dróg Wojewódzkich w Tarnowie
ul. Ostrogskich 5a
33-100 Tarnów
tel. (014) 621-17-54, fax 621-17-24
Przedmiot zamówienia:
Wykonanie uproszczonej dokumentacji dla zadania pn: Wykonanie remontu zabezpieczenia podpór mostu na potoku Sękówka w m. Sękowa usytuowanych w korycie potoku
Numer postępowania / zamówienia:
RDWT/U-50/2009
Umowa:
Data zawarcia umowy : 02-07-2009
Numer umowy : RDWT/U-50/2009


Strony umowy:
ZAMAWIAJĄCY : Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków
Rejon Dróg wojewódzkich w Tarnowie 33-100 Tarnów ul. Ostrogskich 5 a
WYKONAWCA :Zdzisław Parol Projektowanie i Nadzór Robót Budowlanych, 33-300 Nowy Sącz, ul. Zdrojowa 48
Przedmiot umowy: Wykonanie uproszczonej dokumentacji dla zadania pn: Wykonanie remontu zabezpieczenia podpór mostu na potoku Sękówka w m. Sękowa usytuowanych w korycie potoku

Oryginały umów znajdują się w RDW - pok nr 11
Pełna treść umowy do wglądu w RDW -pok nr 11