Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA!
ZMIANA ZASAD DOSTĘPU DO SERWERA FTP – komunikat z dnia 22.04.2021 r.

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Data publikacji:
01.09.2009
Typ zamówienia:
poniżej 30000 euro
Rodzaj procedury:
ustawy nie stosuje się
Rodzaj zamówienia:
usługi
Zamawiający:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56
30-085 Kraków
tel. (12) 44-65-701
fax. (12) 44-65-702
Przedmiot zamówienia:
Sporządzenie "Operatu szacunkowego wyceny składników roślinnych znajdujących się na działkach położonych w obrębie: Gromnik, gm. Gromnik oznaczonych jako działki 139/2, 139/4"
Numer postępowania / zamówienia:
DI-3-271/61/UNSS/09
Umowa:
Data zawarcia umowy: 25.08.2009 r.
Numer umowy: 100/2009/ZDW
Strony umowy:
ZAMAWIAJĄCY: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków
WYKONAWCA: Pan Adam Korzeniowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą WYCENY NIERUCHOMOŚCI Korzeniowski Adam, ul. Reja 11/93, 31-216 Kraków
Przedmiot umowy: Sporządzenie operatu szacunkowego wyceny składników roślinnych znajdujących się na działkach położonych w obrębie: Gromnik, gm. Gromnik oznaczonych jako dz. 139/2, 139/4"
Oryginał umowy znajduje się w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych
Pełna treść umowy do wglądu w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych