Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA!
ZMIANA ZASAD DOSTĘPU DO SERWERA FTP – komunikat z dnia 22.04.2021 r.

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Data publikacji:
08.09.2009
Typ zamówienia:
poniżej 30000 euro
Rodzaj procedury:
ustawy nie stosuje się
Rodzaj zamówienia:
usługi
Zamawiający:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56
30-085 Kraków
tel. (12) 44-65-701
fax. (12) 44-65-702
Przedmiot zamówienia:
Pomiar wielkości hałasu emitowanego do środowiska przez ruch pojazdów na drodze wojewódzkiej nr 776 relacji Kraków - Busko Zdrój na odcinku Kraków ( granica miasta) - Prusy.
Numer postępowania / zamówienia:
Umowa:
Data zawarcia umowy: 10.08.2009r.
Numer umowy: 98/2009/ZDW
Zamawiający:
Zarząd Dróg Wojewódzkich
30-085 Kraków
ul. Głowackiego 56
Wykonawca:
Przedsiębiorstwo Produkcyjo - Handlowo - Usługowe ENERGOEKO Agata Borcz
Przedmiot umowy : Pomiar wielkości hałasu emitowanego do środowiska przez ruch pojazdów na drodze wojewódzkiej nr 776 relacji Kraków - Busko Zdrój na odcinku Kraków (granica miasta) - Prusy.
Oryginał umowy znajduje się w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych
Pełna treść umowy do wglądu w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych